O nas

Zakład Dziejów Polonii i Ruchów Migracyjnych 

Pracami Zakładu kieruje prof. zw. dr hab. Tadeusz Wolsza. W skład zespołu wchodzą ponadto: dr Magdalena Bierzyńska – Sudoł, dr Kamila Sierzputowska i dr hab. Łukasz Jureńczyk.

Członkowie zespołu prowadzą badania m.in. dotyczące dziejów politycznych i społecznych powojennej polskiej emigracji i Polonii na Wyspach Brytyjskich (dr Magdalena Bierzyńska–Sudoł, prof. zw. dr hab. Tadeusz Wolsza), w Republice Federalnej Niemiec (dr Kamila Sierzuptowska) oraz na temat udziału
Wojska Polskiego w misjach stabilizacyjnych i wojskowych w XXI wieku (dr hab. Łukasz
Jureńczyk).

Kontakt

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Tadeusz Wolsza

ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój 206A

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Dziejów Polonii i Ruchów Migracyjnych,

ul. ks. J. Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, tel. 52 32-59-230, fax. 52 32-59-246